Lista recenzentów

Recenzenci naukowi:

Ks. Dr hab. Andrzej Bruździński, prof. nadzw., Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Historii Zakonów

Prof. Dr hab. Marek Derwich,  Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Pracownia Badań nad dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych

Prof. Dr hab. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN, Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski w Poznaniu

Ks. Dr hab. Piotr Maniurka, prof. nadzw., Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Dziejów Sztuki Sakralnej

Dr hab. Beata Możejko, prof. nadzw., Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii

Dr hab. Izabela Skierska, prof. nadzw., Instytut Historii PAN, Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski w Poznaniu

Dr hab. Jerzy Sperka, prof. nadzw., Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Średniowiecznej

Prof. Dr hab. Stanisław A. Sroka, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Polski Średniowiecznej

Dr hab. Maria Starnawska, prof. nadzw., Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej

Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. nadzw., Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Oświaty i Kultury, dyrektor Muzeum UJ

Dr hab. Andrzej Włodarek, prof. nadzw., Instytut Sztuki Polskiej PAN, Zakład Historii Sztuk Plastycznych (Kraków)

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy